«Теорія і практика арт- терапії: розмаїття підходів»

Курс спрямований на ознайомлення психологів з практикою застосування арт- терапевтичних технологій у консультуванні та психотерапії. Особлива увага приділяється розвитку тілесної й емоційної чутливості, а також умінню по- творчому вирішувати терапевтичні й дидактичні завдання.
Курс призначений для практичних і медичних психологів, соціальних працівників, педагогів, студентів старших курсів психолого- педагогічних спеціальностей і представників творчих професій.
Основна мета: оволодіти теорією та практичними навиками роботи з методами арт- терапії; розкрити особистісний потенціал учасників програми.
Основні завдання:
• Набути досвід практичного застосування арт- терапії в групі.
• Оволодіти вмінням інтерпретувати, прогнозувати, корегувати поведінку іншої людини, спираючись на невербальні компоненти людського буття та продукти арт- діяльності.
• Розвити емпатію, саморефлексію, сформувати професійну свідомість та етику.
• Покращити суб’єктивне самопочуття та укріпити психічне здоров’я.
Навчальна програма розрахована щонайменш на 360 годин
Студенти обирають для вивчення один з напрямів спеціалізації: арт- терапія в соціальній сфері, танцювально- рухова терапія, казкотерапія, арт- терапія в роботі із сім’єю, арт- терапія в подоланні психічної травми. Пропонуються інші додаткові теми для поглибленого вивчення. Програма передбачає участь в тренінгах особистісного зростання та супервізіях, індивідуальну терапію, творчі завдання.
Команда провідних фахівців Асоціації пропонує своє авторське бачення навчання арт- терапії, де класичні методи доповнюються новаторськими, утворюючи науково- обґрунтований навчальний комплекс. Серед викладачів О. А. Бреусенко- Кузнєцов, доц., к. психол. н.; О. Л. Вознесенська, ст. н. с., к. психол. н; Мова Л. В., доц., к. психол. н., О. М. Скнар, к. психол. н., М. Ю. Сидоркіна, к. психол. н., Ю. Д. Гундертайло, Н. О. Єщенко, Скибицька Ю. М. та ін.
За підсумками навчання видається державне свідоцтво з підвищення кваліфікації та сертифікат ВГО “Арт- терапевтична асоціація”.
Програма складається з 10 модулів по 3 дні по 8 годин, супервізій та особистої терапії.
Перший модуль планується на 20- 22 листопада 2015 року.

admin Автор